Chongyang Wang

Postdoc Researcher, Shuimu Scholar, Tsinghua University โ† โ†

Room 3-526

FIT building

Tsinghua University

Interactive smart healthcare and embodied intelligence

Chongyang Wang is a postdoc researcher at Pervasive HCI Laboratory of Tsinghua University, where he is working with Dr. Chun Yu on active sensing and interaction. He obtained his Ph.D. degree at UCL interaction centre under the supervision of Prof. Nadia Berthouze (UCL) and Prof. Nic Lane (University of Cambridge). Prof. Amanda Williams (UCL) was acting as the tertiary supervisor who helped enrich the theoretical basis from a clinical psychology perspective. Before joining UCL, he earned the B.Eng. degree at Southwest University in China, under the supervision of Prof. Tong Chen.

His research focus on ubiquitous computing, technical HCI, and smart healthcare. He has been working on the intelligent rehabilitation for people with chronic pain since 2017. He is particularly interested in HCI driven by action semantics.

Google scholar
Github
ไธญๆ–‡็ฎ€ๅŽ†
Twitter/X
Email

news

Jun 28, 2024 ๐Ÿช™ I am granted a funding by the China Postdoctoral Science Foundation!
Jan 19, 2024 ๐Ÿ“„ My first CHIโ€™24 paper about using a mobile visual robot (Pepper) for interactive pose estimation is accepted!
Jan 12, 2024 ๐Ÿ“„ My second IMWUT/Ubicompโ€™24 paper about using language models to enable natural physio-like interaction is accepted!
Nov 2, 2023 ๐Ÿ“„ Our work on revealing the brain processing nature of facial experssions is accepted by Neuroimage!
Aug 26, 2023 ๐Ÿ† I am honored to receive the Best Reviewer Award for CCF TPCI at HHME 2023!
Apr 9, 2023 ๐Ÿ“„ Our work about multi-agent RL is accepted by IEEE T-RO!
Mar 21, 2023 Invited as the PC member for ACIIโ€™23!
Mar 7, 2023 ๐Ÿ“„ Our study about learning with multiple annotators is accepted by TML4H workshop at ICLRโ€™23!
Feb 18, 2023 ๐Ÿš€ Today marks my total citations achieving 500, a huge reward for my past works!
Dec 17, 2022 My journey at Tsinghua as a postdoc researcher with nice funding is started!
Nov 19, 2022 ๐Ÿ“„ Our second VideoQA (competitive for text-to-video retrieval) study about efficient end-to-end modeling is accepted by AAAIโ€™23!
Aug 31, 2022 My PhD thesis is online!
Aug 28, 2022 Invited as the reviewer for Nature Medicine!
Jul 17, 2022 ๐Ÿ“„ Our study about multimodal protective behavior detection is accepted by ACIIโ€™22!
May 3, 2022 Invited as the PC member for ACIIโ€™22!
Apr 20, 2022 ๐Ÿ“„ Our first VideoQA study about integrating multiscale sampling with DL multilevel processing is accepted by IJCAIโ€™22!
Feb 28, 2022 Defended my PhD thesis and passed with minor!
Apr 9, 2021 ๐Ÿ“„ My first IMWUT/Ubicompโ€™21 paper about protective behavior detection in continuous data is accepted!
Mar 7, 2021 Visiting AIRS at Shenzhen.
Feb 2, 2021 ๐Ÿ“„ My first ACM Health paper about protective behavior detection with deep learning is accepted!